OPPSTALLING

Ridehuset har mål  20x68 og ridebanen 20x60. Vi fôrer med ensilage og champion kraftfôr. Mulighet for eget for etter avtale. Det tilbys også tilleggstjenester som hest i walker, belegg ved utslipp, møkking etc etter avtalte priser. I den lille stallen på Burud, har vi 9 bokser i ulik størrelse som drives som dugnadsstall. Alle oppstallører har også, inkludert i stalleien, mulighet til å delta på ukentlig fellestime for Anniken.

Alle hestene får hver sin paddock og vi setter hestene ut og tar dem inn hver dag hele året. Hestene kommer ut på morgenen rundt klokken 08.00 og i sommerhalvåret kommer de inn rundt klokken 18, mens i vinterhalvåret kommer de inn i 12.30 tiden.

1/1

©2019 by stall Eide. Proudly created by Equipromotion with Wix.com