Få ledige plasser i rideskolens Øvet Parti

Fom. Januar 2021 har vi noen få ledige plasser igjen på parti "Lett øvet / Øvet" i rideskolen.

Ta kontakt med kari@stalleide.no for å melde interesse!