Skolestallen åpner for ferdsel

På bakgrunn av lettelser i nasjonale Covid-19 restriksjoner og dertil førende smitteverntilak vil vi igjen kunne åpne for ferdsel i skolestallen så langt alle holder en meters avstand. Dersom det ikke er mulig å holde minimum en meters avstand, bør man følge de gjeldende råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr så langt som mulig.Vi håper at dette er til glede for våre elever og foreldre og takker for tålmodigheten!