Vi minner om smittevernregler

Oppdatert: 18. juli 2020


Vi vil mine om smittevern reglene ved Stal Eide som følge av COVID-19 situasjonen. Hold avstand ( minst 1 meter), opphold deg ikke på stallens område om ikke nødvendig, vask hender og bruk gjerne handsker ved bruk av stallens felles utstyr. Tusen takk!